VISA Business Debetowa

  • Karta VISA Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą.
  • Karta płatnicza umożliwia dokonywanie następujących transakcji:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA,
- sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach z opcją sprawdzania wysokości dostępnych środków na rachunku,
- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
- płatności dokonywanych w Internecie,
- okres ważności karty wynosi 3 lata z możliwością wznowienia na kolejny okres.
 

Infolinia dotycząca kart płatniczych +48 86 215 50 00


Bankomaty, w których nie jest pobierana prowizja


Do pobrania:

Wniosek o wydanie karty Visa Business Debetowa

Wniosek o wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa

Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych karty Visa Business Debetowa