Przyjazny Bank

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy jest instytucją finansową przyjazną Klientom. W trosce o osoby ze szczególnymi potrzebami Bank wdrożył katalog zasad definiujących standardy obsługi, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku i osób wymagających niestandardowych rozwiązań.

Pracownicy Banku służą Państwu w każdej sytuacji, tak w zakresie bezpośredniej obsługi, stosowania w komunikacji języka zrozumiałego dla odbiorcy, jak również poprzez asystowanie w trakcie poruszania się po budynkach Banku.

Nasi Klienci mogą wnioskować o pomoc w dostępie do Banku oraz przystosowania stanowiska i obsługi do swoich wymagań – wzory wniosków dostępne poniżej. Na tej podstawie Bank dostosuje formę stosowanych dokumentów do dysfunkcji Klienta lub w ustawowym terminie zorganizuje pomoc tłumacza języka migowego lub innego specjalisty w zakresie komunikowania się z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie jednostki organizacyjne pozbawione są barier architektonicznych. Bank dostosował stronę internetową dla osób z dysfunkcją wzroku.
W każdym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wnioski o udzielnie pomocy w obsłudze możecie Państwo składać:

  • osobiście w jednostkach organizacyjnych Banku,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty: 85-080 Bydgoszcz, ul. Kołłątaja 8,
  • telefonicznie pod numerem: 52 362 32 33 (w godzinach pracy Banku)
  • za pomocą poczty elektronicznej: bank@bsbydgoszcz.pl.


Dokumenty do pobrania

Wniosek o tłumacza języka migowego lub innego

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej