Dla klienta indywidualnego (I-BANK)

Usługa I-BANK jest dostępna dla Posiadacza przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Umożliwia posiadaczowi rachunku:  

  • uzyskać informacje o saldzie i obrotach na rachunku
  • sporządzenie historii salda rachunku za wybrany okres
  • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym z bieżącym oraz przyszłym terminem płatności
  • zakładanie oraz likwidowanie rachunków lokat terminowych
  • dokonywanie zleceń stałych
  • tworzenie bazy danych kontrahentów
  • tworzenie wzorców zleceń
  • składanie przekazów w obrocie dewizowym
  • zakładanie oraz likwidowania rachunków lokat terminowych w walutach EUR, USD i GBP

W siedzibie Banku znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do strony internetowej Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy dla Klientów, którzy chcą realizować płatności w formie elektronicznej.
Dyspozycje są realizowane przez Bank od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godzinach pracy jednostki Banku prowadzącej Rachunek.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa bankowości internetowej

Do pobrania