Zastrzeganie kart

Utratę karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej form:

  • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50) - całodobowo,
  • poprzez system zastrzegania kart (tel. 828 828 828)  - całodobowo,
  • osobiście w Banku (w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Banku),
  • za pośrednictwem portalu kartowego (www.kartosfera.pl) - całodobowo.

 
Telefoniczne zgłoszenie utraty karty płatniczej Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku, który wydał kartę płatniczą, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.