Rolnik

2017-09-28

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności dla Klientów posiadających rachunek bieżący w naszym Banku.
Dowiedz się więcej »
2017-09-28

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
Dowiedz się więcej »
2017-09-28

KREDYT INWESTYCYJNY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego.
Dowiedz się więcej »
2017-09-28

KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM - AGRO KREDYT

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą z wyłączeniem zakupu nieruchomości oraz na finansowanie spłaty kredytów zaciągniętych na działalność rolniczą w innych bankach.
Dowiedz się więcej »
2017-09-28

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa linia hipoteczna udzielana na sfinansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą lub/i na refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez inne banki na cele gospodarcze. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat.
Dowiedz się więcej »
2017-09-28

DODATKOWE PRODUKTY KREDYTOWE

Poza najbardziej popularnymi produktami kredytowymi opisanymi wyżej Bank oferuje także:
Dowiedz się więcej »
2017-09-28

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:
Dowiedz się więcej »