Informacja o przedsiębiorcach

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.)

 

L.P.

Nazwa podmiotu

Dane podmiotu

1

SOFTNET SP. Z O.O.

ul. Pana Tadeusza 8, 30-727 Kraków

2

Przedsiębiorstwo Informatyczne

SABA SERVICE SP. Z O.O.

ul. Gorzowska 64/4 , 74-320 Barlinek

3

BPS S.A.

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa