Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
ul. Kołłątaja 8
85-080 Bydgoszcz

Tel.: 52 362-32-00
Tel.: 52 322-25-40

Godziny otwarcia Centrali Banku

 od poniedziałku - do piątku  8.30 – 16.00 

 

e-mail:  bank@bsbydgoszcz.pl

Numer rozliczeniowy: 81420007
BIC/SWIFT: POLUPLPRXXX
BIC SEPA: POLUPLPRXXX