Oddział Sicienko

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
Oddział Sicienko
ul. Mrotecka 2, 86-014 Sicienko

Tel.: 52-381-54-13
Fax: 52 381-55-14

Godziny pracy Oddziału 

poniedziałki - piątki9.00 – 14.00

e-mail:  sicienko@bsbydgoszcz.pl

Numer rozliczeniowy: 81421046
BIC/SWIFT: POLUPLPRXXX
BIC SEPA: POLUPLPRXXX