Bankowość mobilna

System bankowości elektronicznej I-Bank udostępnia usługę umożliwiającą dostęp do rachunku  bankowego oraz innych usług bankowych poprzez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne  (np. smartfon, tablet itp.) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Program został dostosowany do wymagań urządzeń mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy.

System   I-Bank   aplikacja   Mobile   Banking   (MB)   udostępnia   klientowi   Banku   następujące funkcjonalności:

• dostęp do informacji o rachunkach (saldo rachunku, limity rachunku),

• uzyskanie informacji o obrotach na rachunku,

• podgląd lokat,

• obsługa książki adresowej kontrahentów klienta,

• przeglądanie   historii   zleceń   (wyświetlenie   zleceń   oczekujących,   zrealizowanych   oraz odrzuconych),

• wykonanie przelewu na rachunki obce oraz rachunki własne,

• wystawienie przelewu na rachunek zdefiniowanego w książce adresowej kontrahenta,

• realizacja zlecenia przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych,

• realizacja zlecenia przelewu na rachunki ZUS,

• zmiana hasła dostępu

 

Program nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na urządzeniu klienta, ponieważ jest uruchomiany za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Po uruchomieniu formularza logowania do bankowości internetowej wyświetlony zostanie ekran ładowania programu, a następnie pojawi się ekran logowania do systemu. (W przypadku gdyby to nie mało miejsca należy wprowadzić adres https://i24.bsbydgoszcz.pl/hb).

W celu uruchomienia bankowości mobilnej prosimy o kontakt z pracownikami obsługi klienta w Centrali Banku w Bydgoszczy oraz OBS i POK.