Aktualności

2024-05-28

Informacja dla klientów - Wakacje kredytowe

Informacja dla klientów - Wakacje kredytoweWniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024
Dowiedz się więcej »
2024-02-06

Aplikacja mobilna z obsługą BLIK już w naszym Banku

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.02.2024 r. Klienci posiadający system bankowości internetowej oraz podpiszący nową umowę rachunku zyskali dostęp do swoich środków poprzez kolejny kanał dostępu.Aplikacja mobilna BS Bydgoszcz mKey umożliwia korzystanie z rachunku w wygodniejszej formie, od dnia dzisiejszego bank może być w twojej kieszeni.Jednocześnie pragniemy poinformować, że wraz z aplikacją uruchomil…
Dowiedz się więcej »
2022-12-20

Godziny otwarcia placówek Banku oraz realizacji zleceń w dniu 29.12.2023 r.

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2023 r. Centrala Banku będzie czynna w godzinach od 8.30 do 12:30 natomiast pozostałe placówki Banku będą czynne w godzinach od 8.00 do 12.30.W bankowości elektronicznej zlecenia płatnicze złożone w dniu 29 grudnia 2023 r. do godziny 12.30 zostaną zrealizowane w tym dniu, a po tej godzinie – w dniu 2 stycznia 2024 r. Godzina graniczna złożenia p…
Dowiedz się więcej »
2023-06-26

Zmiana godzin otwarcia Centrali Banku

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że zmianie ulegają godziny otwarcia Centrali Banku. Od 1 sierpnia 2023 r. Centrala Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8 jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.00.
Dowiedz się więcej »
2023-02-28

II Komunikat związany z nałożonymi sankcjami

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych oraz politykę banków pośredniczących mogą występować trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński). Mając na uwadze występujące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023r., niezależnie od waluty przekazu, Bank nie będzie realizować przekazów z/do Federacji Rosyjsk…
Dowiedz się więcej »
2022-12-02

I Komunikat związany z nałożonymi sankcjami

Szanowni Klienci,w związku z przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, informujemy, że Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność z…
Dowiedz się więcej »
2022-10-03

Kredyty ze stałym oprocentowaniem dla firm i rolników

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy możliwość wyboru stałego oprocentowania kredytów dla firm i rolników z okresem kredytowania do 5 lat. Dzięki temu Klient będzie miał gwarancję niezmiennej stopy procentowej w całym okresie korzystania z kredytu, niezależnie od poziomu inflacji czy stóp procentowych na rynku. Szczegółowe informacje w tabeli oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych 
Dowiedz się więcej »
2022-10-07

Dwukrotność zwaloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej

Informacja o wysokości dwukrotności zwaloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej:dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552 złdla osoby w rodzinie – 1.200 zł.Powyższe kwoty dochodu mają zastosowanie przy ubieganiu się o wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Dowiedz się więcej »
2022-07-28

Wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.07.2022r w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy przyjmowane są wnioski o Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe.Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt mieszkaniowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać w stosunku do umowy kred…
Dowiedz się więcej »
2022-03-03

Komunikat

Szanowni Klienci,w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją na arenie międzynarodowej oraz sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz Bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do ww. krajów.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europe…
Dowiedz się więcej »