Aktualności

2023-06-26

Zmiana godzin otwarcia Centrali Banku

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że zmianie ulegają godziny otwarcia Centrali Banku. Od 1 sierpnia 2023 r. Centrala Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 8 jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.00.
Dowiedz się więcej »
2023-02-28

II Komunikat związany z nałożonymi sankcjami

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych oraz politykę banków pośredniczących mogą występować trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński). Mając na uwadze występujące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023r., niezależnie od waluty przekazu, Bank nie będzie realizować przekazów z/do Federacji Rosyjsk…
Dowiedz się więcej »
2022-12-02

I Komunikat związany z nałożonymi sankcjami

Szanowni Klienci,w związku z przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, informujemy, że Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność z…
Dowiedz się więcej »
2022-10-03

Kredyty ze stałym oprocentowaniem dla firm i rolników

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy możliwość wyboru stałego oprocentowania kredytów dla firm i rolników z okresem kredytowania do 5 lat. Dzięki temu Klient będzie miał gwarancję niezmiennej stopy procentowej w całym okresie korzystania z kredytu, niezależnie od poziomu inflacji czy stóp procentowych na rynku. Szczegółowe informacje w tabeli oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych 
Dowiedz się więcej »
2022-10-07

Dwukrotność zwaloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej

Informacja o wysokości dwukrotności zwaloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej:dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552 złdla osoby w rodzinie – 1.200 zł.Powyższe kwoty dochodu mają zastosowanie przy ubieganiu się o wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Dowiedz się więcej »
2022-07-28

Wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.07.2022r w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy przyjmowane są wnioski o Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe.Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt mieszkaniowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać w stosunku do umowy kred…
Dowiedz się więcej »
2022-03-03

Komunikat

Szanowni Klienci,w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją na arenie międzynarodowej oraz sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz Bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do ww. krajów.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europe…
Dowiedz się więcej »
2022-02-14

Informacja dot. Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy przedstawia informacje dotyczące Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Poniżej znajduje się plik do pobrania.Informacje dotyczace Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych z prawem do premii
Dowiedz się więcej »
2021-11-26

Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!

Komunikat – ostrzeżenie – Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 15 listopada 2021 r.
Dowiedz się więcej »
2021-10-06

Wzory oświadczeń i instrukcji dotyczące PFR

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy umieszcza do pobrania następujące wzory oświadczeń i instrukcji dotyczące PFR:1. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA SPÓŁEK CYWILNYCH2. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA DLA SPÓŁEK CYWILNYCH3. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ4.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dowiedz się więcej »