Aktualności

2022-12-02

Komunikat związany z nałożonymi sankcjami

Szanowni Klienci,w związku z przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, informujemy, że Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność z…
Dowiedz się więcej »
2022-10-03

Kredyty ze stałym oprocentowaniem dla firm i rolników

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy możliwość wyboru stałego oprocentowania kredytów dla firm i rolników z okresem kredytowania do 5 lat. Dzięki temu Klient będzie miał gwarancję niezmiennej stopy procentowej w całym okresie korzystania z kredytu, niezależnie od poziomu inflacji czy stóp procentowych na rynku. Szczegółowe informacje w tabeli oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych 
Dowiedz się więcej »
2022-10-07

Dwukrotność zwaloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej

Informacja o wysokości dwukrotności zwaloryzowanej kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej:dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552 złdla osoby w rodzinie – 1.200 zł.Powyższe kwoty dochodu mają zastosowanie przy ubieganiu się o wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
Dowiedz się więcej »
2022-07-28

Wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.07.2022r w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy przyjmowane są wnioski o Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe.Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt mieszkaniowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać w stosunku do umowy kred…
Dowiedz się więcej »
2022-03-03

Komunikat

Szanowni Klienci,w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją na arenie międzynarodowej oraz sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz Bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do ww. krajów.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europe…
Dowiedz się więcej »
2022-02-14

Informacja dot. Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy przedstawia informacje dotyczące Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Poniżej znajduje się plik do pobrania.Informacje dotyczace Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych z prawem do premii
Dowiedz się więcej »
2021-11-26

Uwaga – Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!

Komunikat – ostrzeżenie – Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 15 listopada 2021 r.
Dowiedz się więcej »
2021-10-06

Wzory oświadczeń i instrukcji dotyczące PFR

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy umieszcza do pobrania następujące wzory oświadczeń i instrukcji dotyczące PFR:1. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA SPÓŁEK CYWILNYCH2. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA DLA SPÓŁEK CYWILNYCH3. WZÓR OŚWIADCZENIA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ4.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA DLA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dowiedz się więcej »
2021-07-13

Informacja dla klientów w sprawie spłat Tarczy finansowej 1.0

Uprzejmie informujemy, że w systemie bankowości internetowej I-Bank dostępny jest harmonogram spłat subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy finansowej 1.0 (pozycja w menu: Wnioski/Harmonogram spłaty). Harmonogram uwzględnia decyzje o umorzeniu części subwencji podjęte przez Polski Fundusz Rozwoju. Spłaty rat subwencji należy dokonać nie później niż w terminie określonym w harmonogramie spłat na…
Dowiedz się więcej »
2021-04-26

Wniosek o umorzenie - Tarcza finansowa PFR 1.0

I KomunikatUprzejmie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia została opublikowana na stronie internetowej PFR ( https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/ )Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z…
Dowiedz się więcej »