Usługa SMS

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy oferuje usługę SMS posiadaczom następujących rachunków:

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych
  • rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych
  • rachunek bieżący/pomocniczy w złotych
  • rachunek pomocniczy prowadzony w walutach wymienialnych


System obsługujący w Banku usługę SMS umożliwia przekazywanie informacji o stanie salda i limitu na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Posiadacza w jego dyspozycji, którą złożył w jednostce Banku prowadzącej jego rachunek

Bank wysyła komunikat informujący o saldzie i limicie na rachunku w postaci wiadomości tekstowej na numer telefonu określony w Umowie w jednej z następujących opcji:

  • raz dziennie (od poniedziałku do piątku) o wskazanej godzinie
  • raz dziennie po zmianie salda lub limitu nie wcześniej niż o wskazanej godzinie
  • po każdej zmianie salda lub limitu
  • w każdej sytuacji po wysłaniu przez klienta SMS o treści s na numer telefonu +48600909062, +48609880922, +48887102200. Opcja ta może być dostępna samodzielnie bądź łącznie z jedną z wymienionych w pierwszych trzech punktach


Posiadacz może zmienić dyspozycję uaktywnionej usługi SMS w zakresie zmiany bądź dodania kolejnych numerów telefonów komórkowych