VISA Classic Debetowa

 

  • Karta VISA Classic Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą jej użytkownikowi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą.
  • Karta płatnicza umożliwia dokonywanie następujących transakcji:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA oraz płatności dokonywanych w Internecie,
- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.

  • Możliwość sprawdzenia wysokości dostępnych środków w bankomatach z opcją sprawdzania dostępnych środków.
  • Okres ważności karty wynosi 3 lata z możliwością wznowienia na kolejny okres.


Infolinia dotycząca kart płatniczych +48 86 215 50 00

1) dzienny limit wypłat gotówki/transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych wynoszącego odpowiednio 10 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN,
2) dzienny limit transakcji bezgotówkowych/transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych wynoszącego odpowiednio 50 000 PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN,
3) limit jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back do 300 PLN (karta Visa); warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski – nie jest możliwa sama wypłata gotówki,
4) limit dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 PLN.

 Bankomaty, w których nie jest pobierana prowizja


Do pobrania:

Wniosek o wydanie karty Visa Classic Debetowa

Wniosek o wydanie karty dodatkowej Visa Classic Debetowa

Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych karty Visa Classic Debetowa