Przelewy zlecane w placówkach Banku i bankowości elektronicznej

Przelewy zlecane w placówkach Banku

 

Płatności krajowe w systemie ELIXIR – realizowane od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane przelewy złotowe, płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

 

Płatności krajowe w systemie SORBNET – płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN) oraz inne pilne zlecenia realizowane w czasie rzeczywistym w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.30. Płatności SORBNET składane po godz. 14:30 w dniu roboczym lub w dniu wolnym są przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

Przelewy zlecane w bankowości elektronicznej
– system I-Bank i Corporate Banking Internet

 

Płatności krajowe w systemie ELIXIR – realizowane od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

 

Płatności krajowe w systemie SORBNET – płatności wysokokwotowe (tzn. powyżej 1 mln PLN) oraz inne pilne zlecenia realizowane w czasie rzeczywistym w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.30. Płatności SORBNET składane po godz. 14:30 w dniu roboczym lub w dniu wolnym są przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 

Płatności natychmiastowe Express Elixir – warunkiem wykonania przelewu jest uczestnictwo banku odbiorcy w Systemie Express Elixir, lista uczestników Express Elixir jest dostępna TUTAJ.

Maksymalna kwota jednego jednorazowego (pojedynczego) przelewu wynosi 20.000 zł. Usługa jest dostępna 24 h przez 7 dni w tygodniu.