Sprawdź jak dbamy o Twoje Bezpieczeństwo

Zapis na wypadek śmierci

  • Posiadacz rachunku oszczędnościowego może złożyć w Banku dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa (nie można złożyć dyspozycji do rachunków wspólnych)

  • wypłata z rachunku oszczędnościowego łącznie na rzecz wszystkich zapisobiorców nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy prawo bankowe, tj. kwota wyliczona przez Bank nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, nie przekraczające jednak wysokości środków na rachunku

  • wypłata z rachunku oszczędnościowego na rzecz zapisobiorców będzie dokonana tylko do wysokości aktualnego stanu oszczędności. W przypadku zapisu na rzecz kilku osób wypłaty dokonane będą w kwotach wynikających z proporcji zawartych w zapisie

  • należne odsetki uzupełniają stan oszczędności przypadający na rzecz zapisobiorców. Ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom

  • zwrot poniesionych kosztów pogrzebu posiadacza rachunku ma pierwszeństwo przed zapisami na wypadek śmierci i następuje z wkładu na rachunku oszczędnościowego na podstawie przedłożonych rachunków

  • Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonane przez pełnomocników po śmierci posiadacza rachunku, jeśli nie otrzymał informacji o jego śmierci 

powrót do poprzedniej strony

Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]