Sprawdź jak dbamy o Twoje Bezpieczeństwo

Aktualności

Zostań członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

Dodano: Wtorek 1 kwietnia 2014

DLA CZŁONKÓW

 

Zostań współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, zostań członkiem!
 
 
Dlaczego warto zostać współwłaścicielem Banku 
 
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy uprawnia do:
 1. udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 4. uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
 
Jak dołączyć do grona Członków 
 
Członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 
Wpisowe i udziały
 
Członek Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi: 490,00 zł.
 
Dywidenda
 
Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok zazwyczaj dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego.
 
Obowiązki wynikające z członkostwa
 
Członkowie są zobowiązani:
 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 3. troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 4. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

powrót do poprzedniej strony

Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]